Mindfulness – Vipassana Retreat

Mindfulness Retreat - Vipassana

 

Vipassanameditationen skapades av Gautama the Buddha för ca 2500 år sedan. Vipassana meditation ingår som en stor del av träningen i mindfulness – närvaro i nuet. Under meditationen fokusera du på andningen samtidigt som du nyfiket utforskar vad du upplever i varje ögonblick i sinnet och i kroppen. Träningen lär dig att se verkligheten som den är och att betrakta det som ständigt sker och förändras inom och runtomkring dig på ett icke dömande och accepterande sätt och därigenom kunna agera lämpligt när problem uppstår eller släppa taget om det som inte går att förändrar. Träningen hjälper dig att vara närvarande i nuet, att släppa identifieringar med tankarna och dömandet – vilket annars är stor del av orsaken till människans psykologiska och även fysiska lidande.

 

 

Osho-Satori Breath (frigörande andning) ingår ofta i våra vipassanaveckor. Frigörande andning är en förnämlig mindfulness-övning som även hjälper dig att komma i hög energi, vilket ytterligare stärker din förmåga att vara i nuet och att iaktta allt som sker med icke-dömande närvaro och medvetenhet.

 

 

Hjärnforskning har påvisat att meditation - mindfulnessträning kopplar ihop olika nättverk i hjärnan så att hjärnaktiviteten förskjuts från områden i hjärnan som reglerar irritation, nedstämdhet och oro till områden i hjärnan som reglerar lugn, nyfikenhet, entusiasm, glädje – vilket minskar stress och lidande och ökar fokus, empati och livskvalité.

 

 

 

 

 

 

Copyright Unio Mystica ©

All Rights Reserved

 

 

UNIO MYSTICA MEDITATION CENTER

Kvarnen

Gravendal 50

S-77010 Fredriksberg

Sweden.