Meditationsretreat

Meditationretreat

 

 

Våra meditationsretreat bjuder på ett varierande utbud av båda stilla och dynamiska meditationer. Meditationerna väljs omsorgsfullt utifrån många års erfarenhet av att skapa höga energitillstånd. Några exempel på meditationer är "Vipassana-meditation", "Bonding-meditation", "Chakra-meditation", "Satori Breath", "Dynamic" och "Kundalini".

 

 

Drömanalys ingår som regel i meditationsgrupperna. Att titta på drömmar är ett värdefullt verktyg till att bli medveten om det som kör och styr en, och till att få omedvetna programmeringar medvetandegjorda.

 

 

Intentionskonstellationer - en metod för att utforska frågor runt vår identitet och vår egen vilja ingår ofta i våra meditationsretreat. Att hitta vår upprindeliga identitet ger en direkt kontakt med "altet"- det vi egentligen är.

 

Därutöver kryddas grupperna med Deeksha, bonding samt Mantrasång och dans.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Unio Mystica ©

All Rights Reserved

 

 

UNIO MYSTICA MEDITATION CENTER

Kvarnen

Gravendal 50

S-77010 Fredriksberg

Sweden.