Intentions-konstellationer

Intentionskonstellationer

 

 

Intentionskonstellationer kommer från Dr. Franz Ruppert som sedan han 1994 började arbeta med Bert Hellingers metod Familjekonstellationer har utvecklat metoden vidare till det han i dag kallar "Intentionskonstellations as A New Way to Encounter Yourself".

I Intentionskonstellationer byggs konstellationen kring en intention som deltagarna var för sig sätter upp kring sin egen utveckling. Konstellationen visar de nästa stegen i utvecklingen, hjälper till att få bortträngda minnen och känslor medvetna och bearbetade samt tydliggöra osunda invecklingar/insnärjdheter med föräldrar, syskon, partner etc. - samt det viktigaste av allt att hjälpa till djupare och djupare kontakt med "Jaget" - det vi är ursprungligen.

Vår förmåga att vara sann mot den vi verkligen är bestäms till stor del av vårt behov av kärlek, att höra till, att ha varma och nära relationer i förhållande till vår önskan om autonomi, självständighet och frihet. När man sätter upp en konstellation som bygger på en egen vald intention sätts en resonans-process igång som bla stödjer utvecklingen mot en bra balans mellan behovet av att höra till och behovet av frihet och självständighet.

 

Exemplen på Intentioner, vad du kan utveckla/undersöka/bearbeta i Intentionskonstellationer:

- Jag vill ha djupare kontakt med den jag är

- Jag vill kunde sätta sunda gränser

- Jag önskar en varm och kärleksfull relation

- Jag vill sporre orsaken till mina problem i relationen med min partner/mamma/ pappa/broder/syster/dotter/son/vän/chef/kollega osv

- Jag vill undersöka varför jag inte blir gravid/Jag vill bli med barn

- Jag vill veta vad som ligger bak min inre oro/min sömnlöshet/mina ryggproblem osv

- Jag vill känna och bearbeta tapet av min partner/mamma/pappa/broder/syster/ dotter/son/vän osv

Osv, osv, osv……

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Unio Mystica ©

All Rights Reserved

 

 

UNIO MYSTICA MEDITATION CENTER

Kvarnen

Gravendal 50

S-77010 Fredriksberg

Sweden.