Bonding Intensive

Bonding Intensive

 

 

Bonding-Intensive kurserna fokuserar på att medvetandegöra omedvetna känslor, tankar och beteendemönster med hjälp av drömanalys, emotionellt frigörelsearbete, andningsmeditationer, Enneagrammet och Deekshor. Denna kombination blir till en mycket effektiv metod att medvetandegöra och bearbeta programmeringar och trauman. Metoderna underlättar såväl psykologisk som andlig utveckling.

 

Vi vill fokusera på att ordna upp relationerna med våra föräldrar. När dessa relationer har ordnats upp faller alla våra andra relationer lättare på plats.

 

Det ingår Bonding, drömanalys, olika aktiva meditationer, Satori-Breath och Deeksha i kursen.

Att titta på drömmar är ett värdefullt verktyg till att bli medveten om det som kör och styr en, och till att få omedvetna programmeringar medvetandegjorda. Den psykoanalys som vi utför här avviker från den konventionella genom att inte vara en kommunikation med mindet utan en kommunikation med ditt innersta. Analysen blir härmed en möjlighet att se ditt omedvetna från essensen såväl som från din medvetna sida.

 

Det emotionella frigörelsearbete är bla inspirerat av amerikanen Dr. Daniel Casriel som har skrivit boken "A Scream Away from Happiness". Med hjälp av drömmarna öppnar vi upp till det omedvetna för att därefter ta ut laddningarna ur programmeringar och trauman genom emotionellt frigörelsearbete.

 

Vi använder oss också av Enneagrammet som är ett viktigt verktyg för att genomskåda våra överlevnadsstrategier.

 

Ju djupare du möter dig själv ju mer kommer du att uppleva din naturliga livsenergi, att bli mer känslomässigt öppen och levande. Ditt varande och din kontakt med ditt innersta själv och andra kommer att öka och du kommer att uppleva hur det är att leva i höga energitillstånd, det tillstånd vi helt naturligt vilar i när vi inte är styrda av programmeringar.

 

 

 

 

 

 

Copyright Unio Mystica ©

All Rights Reserved

 

 

UNIO MYSTICA MEDITATION CENTER

Kvarnen

Gravendal 50

S-77010 Fredriksberg

Sweden.