Hem

Välkommen / Welcome

 

 

I sydvästra Dalarna ligger vår kursgård för andlig och personlig utveckling.

 

Vi bär alla på en inneboende längtan efter att känna oss harmoniska och hela. Många av oss vill ha ut mer av livet. En första kontakt med oss handlar ofta om en vilja att ta itu med olika livsproblem.

 

I den andligt inriktade psykoterapi vi bedriver - en kombination av Bondingterapi, drömanalys, Enneagrammet och Franz Rupperts metod Intentionskonstellationer: "Intentionskonstellations as a New Way to Encounter Yourself" - utforskar och bearbetar du ditt sätt att hantera känslor, uttrycka och stå för dina åsikter och behov samt hantera stress och konflikter. I den process som uppstår blir du alltmer emotionellt öppen. Det innebär bland annat att du får en djupare kontakt med den du innerst inne är - bortom dåliga erfarenheter och bortom de överlevnadsstrategier du lagt dig till med för att hantera livshändelser eller brister i uppväxtmiljö och uppfostran.

 

Identifikation med känslor och tankar, dvs upplevelsen av att vara sina tankar och känslor, är ett hinder för att vara närvarande i nuet och för meditation. Genom den psykoterapeutiska processen ges möjlighet att öka närvaro och medvetenhet – Mindfulness. Kontakt med det allra innersta, essensen (jaget bortom tankarna, känslorna och kroppsidentifikationen) träder i förgrunden, du kan leva i sund kontakt med båda dig själv, ha en sund autonomi och vara i sunda relationer med andra.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Unio Mystica ©

All Rights Reserved

 

 

UNIO MYSTICA MEDITATION CENTER

Kvarnen

Gravendal 50

S-77010 Fredriksberg

Sweden.